AgroSTEM – partnerski projekt Zajednice

U sklopu projekta AgroSTEM 21. ožujka, 2023. godine održan je ciklus terenske nastave na Veleučilištu Marko Marulić u Kninu. Veleučilište Marko Marulić u Kninu, za svoj rad i nastavu, dobilo je STEM opremu u vrijednosti 30.344,44 eura. Među pristiglom opremom su i digitalni refraktometar, karbodoser, ljepljive ploče, feromonski trap za praćenje štetnika, meteorološka postaja, mini uljara i brojna druga oprema na kojoj će se raditi praktična nastava. U sklopu ciklusa terenske nastave, predstavnici OCD-a, studenti i profesori, upoznali su se s upotrebom opreme te su naučili kako istu primjenjivati tijekom izvođenja praktične nastave.

Više o projektu (osnovne informacije):

 • Naziv: AgroSTEM
 • Prijavitelj: Udruga za ruralni razvoj Ravni Kotari
 • Partner/i: Općina Zemunik, Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci“- Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć. Agencija za razvoj Zadarske županija ZADRA NOVA tehnička je pomoć tijekom provedbe projekta, s ciljem povećanja korištenja sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije ZADRA NOVA te kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata.
 • Ukupna vrijednost projekta: 1.833.056,40 kuna
 • Intenzitet potpore: 100%
 • Bespovratna EU sredstva: 1.833.056,40 kuna
 • Operativni program: OP “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”
 • Fond: Europski socijalni fond
 • Cilj: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a. Projektom će se unaprijediti kapaciteti organizacija OCD-a, unaprijediti suradnja OCD-a i odgojno obrazovnih institucija, povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a.
 • Aktivnosti: Radionice za pripadnike OCD-a i krajnje korisnike; izrada online priručnika, edukativne web platforme; izrada AgroSTEM aplikacije; organizacija online AgroSTEM sajma; postavljanje interaktivnih informativnih kioska; nabava prijenosnih računala, opreme za terensku nastavu i laboratorijska pomagala za terensku nastavu; organizacija studijskog putovanja u Portugal
 • Razdoblje provedbe projekta: 18.05.2021.-18.05.2023.

Provoditelj

Ravni kotari logo

Tehnička i stručna pomoć

Zadra Nova logo

Partneri

Veleuciliste marko Marulic u Kninu
Mali koraci Benkovac
Opcina Zemunik Donji
Sadržaj objave isključiva je odgovornost korisnika. Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr, www.esf.hr

Možda vam se svidi i ovo ...