O NAMA

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije djeluje na području Zadarske županije i Grada Zadra te za ishodište svojega rada i djelovanja ima istraživanja, procjenu i poticanje raznih oblika i sadržaja rada u tehničkoj kulturi, najčešće s darovitim i talentiranim mladim ljudima.

Sastavni je dio asocijacije Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Zajednica sukladno svojim ciljevima djeluje na području tehničke kulture te obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Ciljevi ZTK:

 • poticanje ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa udruga tehničke kulture na području Zadarske županije
 • poticanje razvitka i promicanje tehničke kulture
 • poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada, tehničkog odgoja i obrazovanja, znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, osobito mladih uključujući i osobe s posebnim potrebama
 • poticanje ostvarivanja ukupnih aktivnosti svojih članica na području tehničke kulture te zastupanje prava i interesa svojih članica
 • promicanje dostignuća u tehničkoj kulturi
 • poticanje svojih članica na poštivanje duha zajedništva, vrijednosti i pravila tehničkog stvaralaštva, humanosti, snošljivosti, suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj rasnoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti
 • poticanje članica na sudjelovanje u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, posebice u prirodnim, tehnološkim ili drugim nesrećama odnosno u slučajevima neposredne opasnosti za ljudske živote, imovinu, suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske.

Zajednica ima punu podršku Zadarske županije i Grada Zadra. Sjedište Zajednice, kao i većine udruga tehničke kulture, koje čine Zajednicu, je u Zadru. Zajednica je upisana u Registar udruga, temeljem Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93) i Zakona o udrugama (NN 74/2014) pod nazivom „Zajednica tehničke kulture Zadarske županije“. Temeljem Statuta Zajednice tehničke kulture Zadarske županije od 14.9.2015. Skupština je najviše tijelo upravljanja Zajednicom. Između ostalog, Skupština usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu godinu te godišnje financijsko izvješće. Svaka punopravna i nominalna članica Zajednice bira dva zastupnika i dva zamjenika u Skupštinu Zajednice. Tijela upravljanja i nadzora Zajednice jesu: Skupština, Izvršni  odbor, Nadzorni odbor, Sud  časti, Predsjednik, Tajnik i Likvidator. Predsjednik i tajnik Zajednice su osobe ovlaštene za zastupanje, osiguravaju  pravilan i zakonit rad Zajednice, odgovorni su za zakonitost rada Zajednice, vode poslove Zajednice sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drugačije propisano, odgovorni su za podnošenja Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, dostavljaju zapisnik sa redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu  koji vodi registar Udruga, sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Zajednice, obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Zajednice. Izvršni odbor ima 7 članova koje iz redova zastupnika punopravnih članica bira Skupština.

Udruge i oblici djelovanja koji čine Zajednice su sljedeći:

 1. Aeroklub „Zadar“, Zadar
 2. Astronomsko astronautičko društvo „Zadar“, Zadar
 3. CB radio klub „Donat“, Zadar
 4. Društvo energetičara „Zadar“, Zadar
 5. Društvo informatičara „Zadar“, Zadar
 6. Društvo pedagoga tehničke kulture „Zadar“, Zadar
 7. Foto klub „Kornat“, Zadar
 8. Foto-kino-video klub „Zadar“, Zadar
 9. Foto video film atelje Karin, Karin
 10. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zadar, Zadar
 11. Planinarsko društvo „Paklenica“, Zadar
 12. Planinarski klub „Sveti Bernard“ Zadar
 13. Radio klub „Jadera“, Zadar
 14. Radio klub „Zadar“, Zadar
 15. Ronilački klub „KPA Zadar“, Zadar
 16. Ronilački klub „Sveti Roko“, Bibinje
 17. Udruga tehničke kulture „Faust Vrančić“, Obrovac

Pridružene članice udruge:

 1. Astronomska udruga Zadar, Zadar,
 2. Udruga „Zadar Developers Hub“, Zadar,
 3. Udruga Jedina solucija, Pridraga    

Zajednica tehničke kulture donosi vlastiti plan rada, koji s planovima rada udruga tehničke kulture udruženim u Zajednicu, čini jedinstveni pristup organiziranja i djelovanja, sukladno odredbama Statuta Zajednice i Zakona o tehničkoj kulturi.

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE ZADARSKE ŽUPANIJE

MANDATNO RAZDOBLJE 2019.-2023.

 • Željko Vidović, predsjednik Zajednice (Društvo informatičara Zadar)
 • Ted Vrkić, potpredsjednik Zajednice (Aeroklub Zadar)
 • Marija Živković, tajnik/ca Zajednice

ČLANOVI SKUPŠTINE

RB.NAZIV UDRUGEZASTUPNIKZAMJENIK ZASTUPNIKA
1.  Aeroklub “Zadar”Ted VrkićMilomir Bratić
 Zadar Ivan MilinGoran Medić
2.  Društvo energetičara “Zadar”Miljenko RakvinBranko Hrnčević
 Zadar Boris ŠuškoBerislav Stipanić
3.  Društvo informatičara “Zadar”Željko VidovićAnđelo Ukalović
 Zadar Irena MatulićTomislav Marelić
4.  Ronilački klub “KPA Zadar”Marija VelemirNenad Grozdanić
 Zadar Slavica ČolakKornelija Stipčević
5.  Foto klub “Kornat” Ante JašaVesna Meštrić
 KukljicaSilvio Panović   Tihomir Meštrić
6.  Foto – kino – video klub “Zadar“Petar SikirićLuka Čirjak
 Zadar Slavko Blasić Boris Luštica
7.  CB radio klub “Donat”Marijan Pezelj Nikola Rudan
 Zadar Luka PezeljZlatko Vrdoljak
8.  Astronomsko astronautičko društvo “Zadar”Ivo DijanJoško Ježina
 Zadar Ante GulanMario Jukić
9.  Udruga tehničke kulture Faust Vrančić Pero GovorčinMarko Dobrić
 ObrovacIvo BožulićJurica Ćurko
10.  Društvo pedagoga tehničke kulture ZadarRenata ČizminJasenka Čirjak
 Zadar Ana Marija KovačevićBranka Bajo
11.  Radio klub “Zadar” Hrvoje Srećko MatanovićMarijan Čavrak
 Zadar Željko ČizmićVinko Bajlo 
12.  Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica ZadarMaksimilijan BabićIvan Živković
 Ljubo MajicaŠime Sorić
13.  Radio klub “Jadera” Franko PetaniDavorin Blažić
 Zadar Ivo Šimičević Ivan Kolega
14.  Planinarsko društvo „Paklenica“ Domagoj DiklićAna Majica
 ZadarDino TarasMorana Vuković
15.  Ronilački klub Sveti RokoĐani Iglić  Josip Kinda
 BibinjePaolo IglićLuka Predovan
16.  Planinarski klub Sveti  BernardNeven ZrilićBoris Zubčić
 Zadar Šime JukićDražen Tomljenović
17.Foto-video-film atelje Karin (punopravna članica od 2020.)Mario VukelićZoran Čolić
KarinNenad Stojanović

Članovi Izvršnog odbora:

 1. Željko Vidović, predsjednik Zajednice (Društvo informatičara Zadar) – po funkciji
 2. Ted Vrkić, potpredsjednik Zajednice (Aeroklub Zadar) – po funkciji
 3. Marija Živković, tajnica – po funkciji
 4. Renata Čizmin (Društvo pedagoga tehničke kulture Zadar), član
 5. Pero Govorčin (UTK Faust Vrančić, Obrovac), član  
 6. Đani Iglić (Ronilački klub Sveti Roko, Bibinje), član
 7. Luka Pezelj (CB radio klub „Donat“, Zadar), član

Članovi Nadzornog odbora:

 1. Miljenko Rakvin (Društvo Energetičara Zadar), predsjednik Nadzornog odbora
 2. Petar Sikirić (Foto-kino-video klub Zadar), član
 3. Neven Zrilić (Planinarski klub Sv. Bernard), član

Članovi Suda časti:

 1. Silvio Panović(Foto klub Kornat, Kukljica), predsjednik Suda časti
 2. Franko Petani (Radio klub Jadera), član
 3. Boris Šuško (Društvo Energetičara Zadar), član