O NAMA

Tehnička kultura dio je STEM područja koji obuhvaća: Science (prirodoslovlje: priroda, priroda i društvo, biologija, kemija i fizika), Technology (tehnologija i informatika), Engineering (tehnički, inženjerstvo) i Math (matematika). U skladu s preporukama Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije, među ključnim kompetencijama u privatnom životu i u suvremenom društvu, a koje su povezane s tehničkom kulturom su: osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalna (IT) kompetencija i smisao za inicijativu i poduzetništvo.

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije djeluje na području Zadarske županije i Grada Zadra te za ishodište svojega rada i djelovanja ima istraživanja, procjenu i poticanje raznih oblika i sadržaja rada u tehničkoj kulturi, najčešće s darovitim i talentiranim mladim ljudima.

Sastavni je dio asocijacije Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Zajednica sukladno svojim ciljevima djeluje na području tehničke kulture te obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Ciljevi ZTK:

 • poticanje ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa udruga tehničke kulture na području Zadarske županije
 • poticanje razvitka i promicanje tehničke kulture
 • poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada, tehničkog odgoja i obrazovanja, znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, osobito mladih uključujući i osobe s posebnim potrebama
 • poticanje ostvarivanja ukupnih aktivnosti svojih članica na području tehničke kulture te zastupanje prava i interesa svojih članica
 • promicanje dostignuća u tehničkoj kulturi
 • poticanje svojih članica na poštivanje duha zajedništva, vrijednosti i pravila tehničkog stvaralaštva, humanosti, snošljivosti, suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj rasnoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti
 • poticanje članica na sudjelovanje u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, posebice u prirodnim, tehnološkim ili drugim nesrećama odnosno u slučajevima neposredne opasnosti za ljudske živote, imovinu, suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske.

Zajednica ima punu podršku Zadarske županije i Grada Zadra. U proračunu Grada Zadra i Zadarske županije osiguravaju se sredstva za javne potrebe u tehničkoj kulturi, a to su djelatnosti u tehničkoj kulturi, aktivnosti, manifestacije, programi/projekti u tehničkoj kulturi od posebnog interesa, tj. programi koji potiču razvitak i promidžbu tehničke kulture, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost prijavitelja, oni programi koji se odvijaju kontinuirano te pojedinačno i/ili zajednički doprinose ostvarivanju ciljeva i prioriteta financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi.

Sjedište Zajednice, kao i većine udruga tehničke kulture, koje čine Zajednicu, je u Zadru. Zajednica je upisana u Registar udruga, temeljem Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93) i Zakona o udrugama (NN 74/2014) pod nazivom „Zajednica tehničke kulture Zadarske županije“. Temeljem Statuta Zajednice tehničke kulture Zadarske županije od 14.9.2015. Skupština je najviše tijelo upravljanja Zajednicom. Između ostalog, Skupština usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu godinu te godišnje financijsko izvješće. Svaka punopravna i nominalna članica Zajednice bira dva zastupnika i dva zamjenika u Skupštinu Zajednice. Tijela upravljanja i nadzora Zajednice jesu: Skupština, Izvršni  odbor, Nadzorni odbor, Sud  časti, Predsjednik, Tajnik i Likvidator. Predsjednik i tajnik Zajednice su osobe ovlaštene za zastupanje, osiguravaju  pravilan i zakonit rad Zajednice, odgovorni su za zakonitost rada Zajednice, vode poslove Zajednice sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drugačije propisano, odgovorni su za podnošenja Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, dostavljaju zapisnik sa redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu  koji vodi registar Udruga, sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Zajednice, obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Zajednice. Izvršni odbor ima 7 članova koje iz redova zastupnika punopravnih članica bira Skupština.

Udruge i oblici djelovanja koji čine Zajednice su sljedeći:

 1. Aeroklub „Zadar“, Zadar
 2. “Astronomska udruga Zadar”, Zadar
 3. Astronomsko astronautičko društvo „Zadar“, Zadar
 4. CB radio klub „Donat“, Zadar
 5. Društvo energetičara „Zadar“, Zadar
 6. Društvo informatičara „Zadar“, Zadar
 7. Društvo pedagoga tehničke kulture „Zadar“, Zadar
 8. Foto klub „Kornat“, Zadar
 9. Foto-kino-video klub „Zadar“, Zadar
 10. Foto video film atelje Karin, Karin
 11. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zadar, Zadar
 12. Planinarsko društvo „Paklenica“, Zadar
 13. Planinarski klub „Sveti Bernard“ Zadar
 14. Radio klub „Jadera“, Zadar
 15. Radio klub „Zadar“, Zadar
 16. Ronilački klub „KPA Zadar“, Zadar
 17. Ronilački klub „Sveti Roko“, Bibinje
 18. Udruga tehničke kulture „Faust Vrančić“, Obrovac
 19. Udruga za audiovizualnu umjetost “Jedina solucija”, Pridraga
 20. Udruga „Zadar Developers Hub“, Zadar

Pridružene članice udruge:

 1.   Udruga izviđača Zarus, Zadar

Zajednica tehničke kulture donosi vlastiti plan rada, koji s planovima rada udruga tehničke kulture udruženim u Zajednicu, čini jedinstveni pristup organiziranja i djelovanja, sukladno odredbama Statuta Zajednice i Zakona o tehničkoj kulturi.

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE ZADARSKE ŽUPANIJE

MANDATNO RAZDOBLJE 15. VELJAČE 2023.-15. VELJAČE 2027.

Članovi tijela upravljanja i nadzora Zajednice na mandatno razdoblje od 15. veljače 2023. do 15. veljače 2027. godine

*PREDSJEDNIK

Željko Vidović, predsjednik Zajednice (Društvo informatičara „Zadar“, Zadar)

*POTPREDSJEDNIK

Ted Vrkić, potpredsjednik Zajednice (Aeroklub „Zadar“, Zadar)

*IZVRŠNI ODBOR

Članovi Izvršnog odbora:

 • Željko Vidović, predsjednik Zajednice (Društvo informatičara „Zadar“, Zadar) – po funkciji,
 • Ted Vrkić, potpredsjednik Zajednice (Aeroklub „Zadar“, Zadar) – po funkciji,
 • Marija Živković, tajnica – po funkciji,
 • Renata Čizmin (Društvo pedagoga tehničke kulture „Zadar“, Zadar), član,
 • Đani Iglić (Ronilački klub „Sveti Roko“, Bibinje), član,
 • Luka Pezelj (CB radio klub „Donat“, Zadar), član i
 • Marija Jurica (Ronilački klub „KPA Zadar“, Zadar), član.

*NADZORNI ODBOR

Članovi Nadzornog odbora:

 1. Ivo Dijan (Astronomsko astronautičko društvo „Zadar“, Zadar), predsjednik
 2. Maksimiljan Babić (HGSS-Stanica Zadar, Zadar), član
 3. Boris Šuško (Društvo Energetičara „Zadar“, Zadar), član

*SUD ČASTI

Članovi Suda časti:

 1. Ana Marija Kovačević (Društvo pedagoga tehničke kulture „Zadar“, Zadar), predsjednik
 2. Neven Zrilić (Planinarski klub „Sv. Bernard“, Zadar), član
 3. Marko Dobrić (Udruga tehničke kulture „Faust Vrančić“, Obrovac), član

Zajednicu tehničke kulture Zadarske županije zastupaju i predstavljaju Željko Vidović, predsjednik, na mandatno razdoblje od 15. veljače 2023. do 15. veljače 2027. i Marija Živković, tajnica, do opoziva.

ČLANOVI SKUPŠTINE

Skupštinu Zajednice tehničke kulture Zadarske županije čini 34 zastupnika, odnosno po dva zastupnika koje bira svaka punopravna članica Zajednice. Pridružene članice su bez prava glasa.