Održana državna razina 66. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske (šk. god. 2023./2024.) u Segetu Donjem

Državna razina 66. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske održana održana je u Segetu Donjem, Hotelu Medena od 3. do 6. lipnja 2024. godine. Učenici su se natjecali u dvanaest područja tehničke kulture, a u svim područjima i na svim razinama natjecanje se sastojalo od tri dijela: pisane provjere znanja (dva školska sata), izrade tehničke tvorevine (praktičnog rada; osam školskih sati) te predstavljanja tehničke tvorevine pred tročlanim ocjenjivačkim povjerenstvima.

Natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: natjecanje) provodi se na temelju osnovnoškolskog programa tehničke kulture, programa nastave kroz klubove mladih tehničara, izvannastavnog programa u školi, izvanškolskog programa te programa posebnih tehničkih kompetencija (znanje, vještine, samostalnost i odgovornost) koje učenici stječu u izvannastavnom i izvanškolskom programu tehničke kulture. Sudjelujući u natjecanju, učenici već u osnovnoj školi stječu ozbiljna iskustva iz područja tehnike i tehnologije, što ih može motivirati za izbor budućega inženjerskog zvanja ili nastavak karijere u tehničkom području. Na taj se način učenici usmjeravaju u STEM području, što se ostvaruje rukovanjem različitim strojevima, alatima i priborom, izborom i obradom materijala, sastavljanjem i programiranjem sklopovlja, pri čemu učenici izrađuju tehničku tvorevinu prema zadanoj dokumentaciji, koju potom predstavljaju pred ocjenjivačkim povjerenstvom.

U školskoj godini 2023./2024. održano je 66. natjecanje mladih tehničara i to na tri razine: na školskoj/klupskoj (od 13. do 16. veljače 2024.), županijskoj, odnosno na razini Grada Zagreba (20. ožujka 2024.) te na državnoj razini (od 3. do 6. lipnja 2024.). Natjecanje je provedeno u skladu s Općim pravilima za provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u školskoj godini 2023./2024. Agencije za odgoj i obrazovanje te Posebnim pravilima 66. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske, koja je na prijedlog Državnog povjerenstva donijela Agencija za odgoj i obrazovanje.

Ciljevi natjecanja bili su: predstavljanje rezultata znanja, vještina, kreativnosti i sposobnosti učenika viših razreda osnovnih škola iz cijele Republike Hrvatske u području tehničke kulture, kao i samostalnosti i odgovornosti tijekom tih aktivnosti te poticanje učenika na razvoj i unapređenje znanja, vještina, samostalnosti, kreativnosti i odgovornosti.

Najbolji rezultat ostvarila je Petra Lončar, učenica 6. razreda OŠ Šimuna Kožičića Benje, Zadar pod mentorstvom Renate Čizmin – 4. mjesto u području Graditeljstva.

Organizatori natjecanja bili su: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Agencija za odgoj i obrazovanje te Hrvatska zajednica tehničke kulture, a suorganizatori su bili: upravni odjeli županija i Grada Zagreba zaduženi za obrazovanje, osnovne škole, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge ili klubovi tehničke kulture. Uz Hrvatski zajednicu tehničke kulture, provedbu natjecanja u P-kategoriji podržali su Hrvatski radioamaterski savez, Hrvatski fotosavez i Hrvatski robotički savez. Natjecanje je u cjelini koordiniralo, pratilo i o njemu brinulo Državno povjerenstvo. Predsjednik Državnoga povjerenstva bio je Mario Cvek, viši savjetnik za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu u Agenciji za odgoj i obrazovanje, a njegova zamjenica Jasminka Gerin. Sjedište Državnoga povjerenstva bila je Hrvatska zajednica tehničke kulture, a portal Državnog povjerenstva internetska stranica Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Na školskoj/klupskoj razini natjecanje je održano u osnovnim školama, a u područjima P-kategorije i u udrugama tehničke kulture. Županijska natjecanja organizirala su županijska povjerenstva koja su imenovali upravni odjeli županija i Grada Zagreba zaduženi za obrazovanje. Državno natjecanje organizirali su Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska zajednica tehničke kulture i Osnovna škola kralja Zvonimira iz Segeta Donjeg, koja je bila domaćin natjecanja. Natjecanje je provelo Državno povjerenstvo, a Hrvatska zajednica tehničke kulture bila je odgovorna za stručno-tehničke poslove tijekom državnog natjecanja. Na školskoj/klupskoj razini natjecanja sudjelovalo je 6200 učenika viših razreda osnovnih škola iz cijele Hrvatske, što je 347 natjecatelja više nego u prethodnoj školskoj godini. Na županijskoj razini natjecalo se 2034 učenika, a na državnoj razini 250 učenika iz svih županija i Grada Zagreba.

Učenici su se natjecali u dvanaest područja tehničke kulture unutar dviju kategorija: H-kategoriji (redoviti osnovnoškolski program tehničke kulture i program nastave kroz klubove mladih tehničara, izvannastavni program u školi te izvanškolski program tehničke kulture) i P-kategoriji (natjecanje po programu za posebna područja tehničke kulture). Područja natjecanja u H-kategoriji bila su: maketarstvo i modelarstvo (5. razred), graditeljstvo (6. razred), obrada materijala (7. razred), strojarske konstrukcije (7. razred), elektrotehnika (8. razred), elektronika (8. razred) i robotika (5. do 8. razred). U P-kategoriji učenici od 5. do 8. razreda pokazali su svoje kompetencije u automatici, fotografiji, modelarstvu uporabnih tehničkih tvorevina, radiokomunikacijama i robotskom spašavanju žrtve. U svim područjima i na svim razinama natjecanje se sastojalo od tri dijela: pisane provjere znanja, izrade tehničke tvorevine (praktičnog rada) te predstavljanja tehničke tvorevine.

Nositelji područja natjecanja bili su: Zvonko Koprivnjak (maketarstvo i modelarstvo), Leon Zakanji (graditeljstvo), Andrea Galian-Pucović (obrada materijala), Josip Funarić (strojarske konstrukcije), Marino Čikeš (elektronika), Dragan Stanojević (elektrotehnika), Petar Dobrić (robotika), Hrvoje Vrhovski (automatika), Predrag Bosnar (fotografija), Ivan Rajsz (modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina), Jelena Tuksar (radiokomunikacije) te Jelka Hrnjić (robotsko spašavanje žrtve). Autori testova za pisanu provjeru znanja bili su: Ana Majić (za 5. razred), Jadranko Bartolić (za 6 razred), Dane Pavić (za 7. razred) i izv. prof. dr. sc. Damir Purković (za 8. razred).

Državna razina 66. natjecanja mladih tehničara održana je u Segetu Donjem, Hotelu Medena od 3. do 6. lipnja 2024. Na svečanosti otvorenja natjecanja sudionicima su se obratili: Ivo Sorić, načelnik Općine Seget; Dominik Matković, ravnatelj Osnovne škole kralja Zvonimira iz Segeta Donjeg; Ante Radovčić, viši savjetnik – specijalist za prosvjetu u Upravnom odjelu za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije; Hrvoje Nekić, glavni tajnik Hrvatske zajednice tehničke kulture; Mario Cvek, viši savjetnik za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu u Agenciji za odgoj i obrazovanje, predsjednik Državnoga povjerenstva 66. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske te Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.
Na državnoj razini natjecanja, nakon pisane provjere znanja u trajanju od dva školska sata, natjecatelji su osam školskih sati izrađivali tehničke tvorevine u jednom od dvanaest područja natjecanja, a zatim ih prezentirali pred tročlanim ocjenjivačkim povjerenstvima. Mladi tehničari 5. razreda izradili su prema zadanoj tehničkoj dokumentaciji u području maketarstva i modelarstva Spremište za kukuruz – ambar. U području graditeljstva učenici 6. razreda napravili su Modernu kuću otvorenog tlocrta. Natjecatelji 7. razreda izradili su Sklopivu kutiju za alat od obojenog pocinčanog lima (u području obrade materijala) ili Radnu platformu za podizanje ljudi i tereta (u području strojarskih konstrukcija). Tema za učenike 8. razreda u području elektrotehnike bila je Model logičkih sklopova izveden pomoću sklopki, a u području elektronike Zabavna elektronika (izgradnja uređaja koji simulira kapanje vode kada je u sobi mračno). Natjecatelji od 5. do 8. razreda pokazali su svoje kompetencije u robotici, automatici, fotografiji, robotskom spašavanju žrtve, modelarstvu uporabnih tehničkih tvorevina i u radiokomunikacijama. Zadaci iz robotike bili su: Izrada konstrukcije robotskog vozila i upravljačkog sklopa te Sigurno upravljanje robotskim vozilom pomoću senzora. U području modelarstva uporabnih tehničkih tvorevina natjecatelji su izradili Držak za ključeve od šperploče, a u području automatike Model autonomnog vozila. Mladi fotografi samostalno su se izrazili digitalnim fotoaparatom na temu Život Trogirana, a rezultate svog rada prezentirali su izložbom u Hotelu Medena. U području radiokomunikacija učenici su prvo izradili Kratkovalni AM prijamnik s integriranim krugom, a zatim su se natjecali u borovoj šumi na temu Pronalaženje unesrećene osobe pomoću radioorijentacije i radiokomunikacije. U području robotskog spašavanja žrtve u autonomni roboti natjecatelja su na dvije arene savladavali različite prepreke, zaustavljali se na određenim mjestima i spašavali „žrtvu“.

Možda vam se svidi i ovo ...