NATJECANJA

Pravilnikom o organizaciji i financiranju županijskih i međužupanijskih natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Zadarske županije suorganizator natjecanja iz prirodnih predmeta je Zajednica tehničke kulture Zadarske županije. Organizaciju i provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola koordinira Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatski školski sportski savez i Zadarska županija u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i strukovnim društvima i udrugama. Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, svake godine odlučuju o kategorijama, odnosno disciplinama natjecanja i smotri uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Agencija za odgoj i obrazovanje za svaku školsku godinu donosi Katalog natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih školu Republike Hrvatske i Opća pravila za provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. Organizaciju i provedbu natjecanja i smotri na županijskoj i međužupanijskoj razini koordinira Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije i škole domaćini.

Organiziranje i provođenje natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola jedan je od oblika rada Zajednice s mladima s najdužom tradicijom. Neka se natjecanja, kao matematika, fizika i tehničko stvaralaštvo provode kontinuirano više od 50 godina. Natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola na školskoj i županijskoj razini provode se iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija, Biologija, Informatika, Geografija, Astronomija i Natjecanje mladih tehničara.

NATJECANJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

Katalog natjecanja i smotri – AZOO

NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA

Natjecanje mladih tehničara se provodi na temelju osnovnoškolskog programa tehničke kulture, programa nastave kroz klubove mladih tehničara, izvannastavnog programa u školi, izvanškolskog programa te programa posebnih tehničkih kompetencija (znanje, vještine, samostalnost i odgovornost) koje se stječu u izvannastavnom i izvanškolskom programu tehničke kulture. Natjecanje mladih tehničara organiziraju i provode Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska zajednica tehničke kulture, županijski i gradski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu, osnovne škole u Republici Hrvatskoj, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge tehničke kulture u skladu s Uputama za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2024. godini i Pravilima za provedbu 66. natjecanja Mladih tehničara Republike Hrvatske u 2024. godini.

Sudjelujući u natjecanju mladih tehničara učenici već u osnovnoj školi stječu ozbiljna iskustva iz područja tehnike i tehnologije, što ih može motivirati za izbor budućega inženjerskog zvanja ili nastavak karijere u tehničkom području. Na taj se način učenici usmjeravaju u STEM području, što se ostvaruje rukovanjem različitim strojevima, alatima i priborom, izborom i obradom materijala, sastavljanjem i programiranjem sklopovlja, pri čemu natjecatelj izrađuje tehničku tvorevinu prema zadanoj dokumentaciji koju potom predstavlja pred ocjenjivačkim povjerenstvom.

Konačni rezultati ŽUPANIJSKOG Natjecanja mladih tehničara: