Javni raspis za dodjelu javnih prizanja u tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2021. godinu

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije (u daljnjem tekstu: Zajednica) kontinuirano od 2004. godine svake godine objavljuje javni raspis za dodjelu javnih priznanja. Temeljem članka 3. Odluke o javnim priznanjima, Javna priznanja (zahvalnice i priznanja) dodjeljuje Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Zadarske županije.

Pozivamo Vas da sukladno Odluci o javnim priznanjima provedete raspravu i moguće prijedloge dostavite Zajednici. Prijedlozi moraju biti pisano obrazloženi prema dolje navedenim obrascima.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zajednice mogu podnositi djelatnici u tehničkoj kulturi, udruge tehničke kulture i druge pravne osobe u tehničkoj kulturi, te ostale pravne osobe koje imaju sjedište na području Zadarske županije. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja može dati i sam Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Zadarske županije.

Javni raspis otvoren je do ponedjeljka, 7. veljače 2022. godine.

Ispunjeni i ovjereni obrazac zajedno sa svim prilozima potrebno je najkasnije do ponedjeljka, 7. veljače 2022. godine dostaviti na adresu:

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije,

Ul. Ruđera Boškovića 5,

23 000 Zadar s naznakom „Prijedlog za nagradu“ ili

ovjerenu i skeniranu potpunu dokumentaciju poslati na e – mail Zajednice: ztk-zd@zd.t-com.hr do navedenog datuma.

Zakašnjeli prijedlozi neće biti uzeti u razmatranje.

Polazeći od broja udruga tehničke kulture, broja aktivnih članova u našim udrugama, te namjere da javna priznanja Zajednice budu stvarni oblik zahvale i priznanja za posebna postignuća u tehničkoj kulturi, i ove godine će se dodijeliti maksimalno tri Zahvalnice i tri Priznanja.

Javna priznanja Zajednice uručuju se na svečani način na sjednici Skupštine Zajednice.

Možda vam se svidi i ovo ...