UTJECAJ ONEČIŠĆENJA NA VODENE ORGANIZME S LJUŠTUROM –radionice STEM(AJMO!) U OŠ Stjepana Radića u Bibinjama

Projekt STEM(ajmo!) provodi se u okviru otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a” (referentna oznaka: UP.04.2.1.10) financiranog od strane Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Nositelj projekta STEM(AJMO!) je Centar tehničke kulture Rijeka, a projekt se provodi zajedno s partnerima: Astronomskim društvom Višnjan, Connect IT udrugom za razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologija, Gradom Rijeka, Međimurskim informatičkim klubom Čakovec, Sveučilištem u Rijeci – odjel za matematiku i odjel za informatiku, Tehničkim fakultetom u Rijeci, Zajednicom tehničke kulture Zadarske županije, Zajednicom tehničke kulture Karlovac i Zajednicom tehničke kulture grada Splita.

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije partner je Centru tehničke kulture Rijeka na projektu STEM (AJMO!) koji se provodi kroz 2022. i 2023. godinu. Nakon uspješno provedenih edukacija partnera na projektu, zajednički smo kreirali niz zanimljivih višednevnih i jednodnevnih radionica na lokalnoj razini koje provodimo s krajnjim korisnicima sa svrhom popularizacije STEM-a.

U mjesecu prosincu, 2022. godine nastavnica biologije Biljana Agić održala tri jednodnevne radionice „UTJECAJ ONEČIŠĆENJA NA VODENE ORGANIZME S LJUŠTUROM“ u Osnovnoj školi Stjepana Radića u Bibinjama za ukupno 65 polaznika skupine viših razreda osnovne škole.

Nakon uvodne prezentacije o tipovima onečišćenja i zakiseljavanju mora i oceana, utjecaju onečišćenja na žive organizme te zašto su vodeni organizmi posebno ugroženi. Objašnjeno je i zašto je bioraznolikost važna,  prikazane su ambalaže različitih sredstava za čišćenje i isticanje simbola „opasno za vodene organizme˝. Nastavnica je demonstrirala otapanje kamenca pomoću solne kiseline i drugih sredstava za čišćenje. Polaznici su stavljali ljušture različitih organizama (puževa, školjkaša, rakova, ježinaca…) u otopine sa različitim razrjeđenjima sredstava za čišćenje. Polaznici su sami napravili razrjeđenja prema formuli, računali koliko vode, a koliko sredstva je potrebno za određenu koncentraciju, promatrali su pojave mjehurića uz objašnjavanje što oni predstavljaju. Ljušture su izvadili iz otopina i uočili promjene na njima te uspoređivali s ljušturama koje su bile u vodi (kontrolna skupina) te donijeli zaključke. Ustanovili su što se nalazi u pojedinim sredstvima za čišćenje te kako ona djeluju, razvili su ekološku svijest i potrebu za očuvanjem okoliša, razvili su vještinu preciznog mjerenja i izračuna razrjeđivanja, usvojili znanstvene metodologije postavljanja hipoteze i donošenje zaključaka.

Možda vam se svidi i ovo ...