UTJECAJ ONEČIŠĆENJA NA VODENE ORGANIZME S LJUŠTUROM –radionica STEM(AJMO!)

Projekt STEM(ajmo!) provodi se u okviru otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a” (referentna oznaka: UP.04.2.1.10) financiranog od strane Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Nositelj projekta STEM(AJMO!) je Centar tehničke kulture Rijeka, a projekt se provodi zajedno s partnerima: Astronomskim društvom Višnjan, Connect IT udrugom za razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologija, Gradom Rijeka, Međimurskim informatičkim klubom Čakovec, Sveučilištem u Rijeci – odjel za matematiku i odjel za informatiku, Tehničkim fakultetom u Rijeci, Zajednicom tehničke kulture Zadarske županije, Zajednicom tehničke kulture Karlovac i Zajednicom tehničke kulture grada Splita.

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije partner je Centru tehničke kulture Rijeka na projektu STEM (AJMO!) koji se provodi kroz 2022. i 2023. godinu. Nakon uspješno provedenih edukacija partnera na projektu, zajednički smo kreirali niz zanimljivih višednevnih i jednodnevnih radionica na lokalnoj razini koje provodimo s krajnjim korisnicima sa svrhom popularizacije STEM-a.

Dana 9. i 14. prosinca 2022. godine nastavnica biologije Biljana Agić održala je višednevnu radionicu „UTJECAJ ONEČIŠĆENJA NA VODENE ORGANIZME S LJUŠTUROM“ u Osnovnoj školi Krune Krstića u Zadru za ukupno 4 polaznika skupine viših razreda osnovne škole.

Nakon uvodne prezentacije o tipovima onečišćenja i zakiseljavanju mora i oceana, polaznici su određivali pH vrijednost morske vode pomoću indikator papira i pH-metra. Uz pomoć matematičke formule računali su i izradili otopinu različite koncentracije  otopine limunske kiseline, octene kiseline i solne kiseline)uz pravilno korištenje opreme. U staklenke su ulijevali određene kiseline i u njih stavili nekoliko ljuštura morskih puževa, školjkaša ili ježinaca te kamenčić iz mora. Nakon toga su na petrijeve posudice pincetom vadili ostatke ljuštura te promatrali učinke. Učenici su donijeli zaključke o utjecaju zakiseljavanja mora na morske organizme s ljušturom. Pretpostavka (hipoteza): Onečišćenje ima negativan utjecaj na morske organizme s ljušturom. Rezultati: Ljušturice ovisno o koncentraciji onečišćenja imaju manja ili veća oštećenja. Zaključak: Ljušturice se zbog onečišćenja oštećuju i razgrađuju te organizam obolijeva ili ugiba.

Možda vam se svidi i ovo ...