FILMSKA PISMENOST U OSNOVNIM ŠKOLAMA U SUKOŠANU I NOVIGRADU

U četvrtak, 25. svibnja 2023. godine, Udruga za audiovizualnu umjetnos “Jedina solucija” boravila je u Osnovnim školama u Sukošanu i Novigradu.

Na web stranici Osnovne škole Sukošan pronašli smo zanimljiv podatak, vrijedan svake pažnje:

“Niža pučka škola uspostavljena je 1846. godine. Bila je to trorazredna škola u kojoj je župnik dječake podučavao čitanju, pisanju, računanju i katekizmu. Ona nije imala pravo javnosti i nju je pohađao mali broj dječaka. Tako se zna da je školske godine 1864/65. nastavu pohađalo 18 učenika, kada se nazivala Pomoćnom pučkom školom. Nastava je počinjala 1. listopada, a završavala 31. kolovoza. Tada je učitelj bio župnik don Krševan Torbarina. Na kraju školske godine, u rujnu, učenici su bili podvrgavani “zadnjem ispitu”, pred školskim nadzornikom, seoskim glavarom i njegovim suradnicima. Na ispitu 1870. gotovo svi učenici su dobro čitali, dok su u pisanju i računanju pokazali zadovoljavajuće znanje.”

Da je tome tako, pokazuje i profesionalan pristup našem najavljenom izlaganju. Naime, u holu sukošanske škole voditelj udruge Luka Klapan na blok satu Hrvatskog jezika, u sklopu Kulture i medija, učenicima viših razreda i njihovim profesorima, održao je izlaganje o oblicima filmskog zapisa (6. a, 6. b, 7. a, 7. b i 7. c razred). Tijekom izlaganja, pred tolikim brojem učenika (ukupno osamdeset i šest), mogli smo primijetiti izuzetnu discipliniranost, ali i iznimnu zainteresiranost za film i filmsko stvaralaštvo.

Podsjetimo, na našim izlaganjima o oblicima filmskog zapisa, uz demonstraciju s filmskom kamerom, učenici viših razreda u osnovnim školama mogu naučiti: o stalnim svojstvima filma (kadar i okvir), o položajima kamere (planovi, kutovi snimanja i stanja kamere), o slikovnim odlikama filma (film u boji, crno-bijela tehnika, preobrazbe pokreta, osvjetljenje, objektivi, kompozicija i mizanscena), zatim o zvukovima (šumovi, glazba, govor) i o montaži.

Istog dana na satu razrednika novigradskim osnovnoškolcima prikazan je kratki dokumentarni film „Sakreštan“. Film „Sakreštan“ snimljen je 2018. godine u produkciji udruge FFVAL, a scenarist i redatelj je ujedno i voditelj udruge Jedina solucija Luka Klapan. Dokumentarac „Sakreštan“ govori o bogatoj tradicijskoj baštini Novigrada i tamošnjim običajima zvonjenja, a bavi se likom i djelom dugogodišnjeg novigradskog sakreštana, svećenikova pomoćnika i zvonara Stipe Čorića.

Ovim organiziranim prikazivanjem filma „Sakreštan“, učenicima u Osnovnoj školi Novigrad, Jedina solucija također provodi svoju inicijativu da se kod mladih stvara ljubav prema filmu i filmskom stvaralaštvu. Svi učenici, nakon projekcije filma kratko su prokomentirali i donijeli zaključak kako je riječ o čovjeku čiju je sudbinu valjalo zabilježiti. Dugogodišnji novigradski zvonar Stipe Čorić zvan Stipe Bili, napustio nas je u veljači 2022.

Kako bismo i dalje poticali i promicali filmsku i medijsku pismenost, Jedina solucija u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Zadarske županije nastavit će kontinuirano posjećivati ovdašnje osnovne škole, ali i organizirati različite aktivnosti i događanja.

Možda vam se svidi i ovo ...