Partnerski projekt Zajednice “Od vizije do modela”

Započela je edukacija u sklopu projekta Od vizije do modela – Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice; Nositelj: Hrvatski savez brodomaketara; Partner: Zajednica tehničke kulture Zadarske županije.

Hrvatski savez brodomaketara zajedno s četiri partnerske organizacije (Centar tehničke kulture Rijeka, Udruga Nave Dumins, modelarski institut Dubrovnik, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika i Zajednica tehničke kulture Zadarske županije) u sljedećih će 18 mjeseci (od 23. prosinca 2021. do 23. lipnja 2023.) provoditi projekt “Od vizije do modela”. Kroz projekt će organizirati edukativne partnerske radionice sa svrhom jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva (pet partnerskih organizacija) te će se razviti eduaktivni kit.

Kapaciteti partnerskih organizacija ojačat će se na nekoliko razina:

  • jačanje kapaciteta za upravljanje organizacijom (tri jednodnevne radionice u području organizacijskog upravljanja i prikupljanja sredstava)
  • jačanje kapaciteta za razvoj novih programa temeljenih na upotrebi novih tehnologija i suvremenih metoda primjerenih dobi i interesima krajnjih korisnika (ciklus od sedam radionica kroz koji će partnerske organizacije zajedno razviti edukacijski kit za neposredan rad s korisnicima)
  • jačanje kapaciteta za neposredan rad s korisnicima (provedba 50 online i 50 offline radionica izrade makete brodova za djecu i mlade)
  • jačanje kapaciteta za rad s volonterima (razvoj volonterskog programa i uključivanje 5 volontera u projektne aktivnosti)

Projekt “Od vizije do modela” financiran je iz Poziva UP.04.2.1.11 „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ te iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Odlukom Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske projektu “Od vizije do modela” dodijeljeno je 459.966,06 HRK od čega bespovratna sredstva iznose 100% (85% osigurava se iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna). 

O projektu:

U želji da se afirmira tehnička kultura kao pokretačka snaga zajednice osmišljen je „Od vizije do modela“ koji će okupiti pet organizacija civilnog društva koje će u projektu jačati kapacitete svojih organizacija za neposredan rad s korisnicima. Osim u području upravljanja organizacijom, oni će ojačati svoje kapacitete za provedbu novih programa temeljenih na upotrebi novih tehnologija i suvremenih metoda primjerenih dobi i interesima krajnjih korisnika. Istovremeno okupljene organizacije iskoristit će mogućnosti koje im za stvaranje programa pruža online okruženje te će osmisliti programe koje mogu provoditi i u kriznim situacijama u kojima fizička nastava nije moguća. Kako bi dodatno ojačali kapacitete svojih organizacija partneri će pokrenuti volonterske programe pomoću kojih će u svoje programe aktivno uključiti i volontere te time osigurati dugoročnu održivost provedbe edukacijskih programa unutar svojih organizacija.

CIlj projekta:

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kroz razvijanje online programa radionica za članove šire lokalne zajednice. U online programima mogu sudjelovati korisnici sa šireg geografskog područja koji to inače ne bi mogli zbog udaljenosti mjesta stanovanja i održavanja radionica. Provođenjem aktivnosti projekta doprinosi se povećanju broja radionica u lokalnoj zajednici koje omogućuju uključivanje svih korisnika s naglaskom na djecu i mlade iz udaljenijih područja, a koje su zbog online okruženja pogodne za osobe s invaliditetom.

Aktivnosti

1. Organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnog društva u području  organizacijskog upravljanja i prikupljanja  sredstva te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva

2. Radionice izobrazbe članova, zaposlenika i volontera partnerskih organizacija u svrhu jačanja njihovih kapaciteta provedbe aktivnosti obrazovanja djece i mladih:

· Tehničko crtanje

· 3D modeliranje

· 3D printanje

· Lasersko graviranje i izrezivanje

· Arduino,

· Osmišljavanje edukacijskog kita

· Izrada video uputa

3. Osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica:

 · Online radionica izrade makete broda

 · Radionica izrade makete broda uz mentora

Očekivani rezultati

Najmanje 5 zaposlenika partnerskih organizacija bit će uključeno u 5 online radionica razmjene

iskustva o prikupljanju sredstva i zakonodavnom okviru djelovanja OCD-ova.

Najmanje 10 polaznika iz partnerskih organizacija steklo je nova znanja i vještine sudjelovanjem u radionicama čime su ojačali svoje provedbene kapacitete i mogućnosti organizacije novih aktivnosti za korisnike.

Održat će se 2 ciklusa po 10 radionica.

Sve osobe koje žele saznati više informacija o projektu mogu se obratiti kontakt osobi Ognjenu Andriću na: oandric@hsb.hr

Sadržaj objave isključiva je odgovornost korisnika. Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr

Možda vam se svidi i ovo ...