UČINKOVITOST SREDSTAVA ZA HIGIJENU RUKU – višednevna radionica STEM(AJMO!)

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije partner je Centru tehničke kulture Rijeka na projektu STEM (AJMO!) koji se provodi kroz 2022. i 2023. godinu. Nakon uspješno provedenih edukacija partnera na projektu, zajednički smo kreirali niz zanimljivih višednevnih i jednodnevnih radionica koje provodimo s krajnjim korisnicima.

Nositelj projekta STEM(AJMO!) je Centar tehničke kulture Rijeka, a projekt se provodi zajedno s partnerima: Astronomskim društvom Višnjan, Connect IT udrugom za razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologija, Gradom Rijeka, Međimurskim informatičkim klubom Čakovec, Sveučilištem u Rijeci – odjel za matematiku i odjel za informatiku, Tehničkim fakultetom u Rijeci, Zajednicom tehničke kulture Karlovac i Zajednicom tehničke kulture grada Splita.

Dana 3. i 4. prosinca, 2022. godine održana je višednevna radionica UČINKOVITOST SREDSTAVA ZA HIGIJENU RUKU u Gimnaziji V. Nazora u Zadru. Radionicu su održale nastavnice Sanja Fabac i Nela Mandić za osam polaznika.

Radionica je započela uvodnim predavanjem nakon čega je uslijedila priprema hranjivih podloga, pranje ruku raznim dezinf. sredstvima, kontrola, ostavljanje otisaka na hranjivim podlogama, mjerenja, inkubiranje podloga te analiza uzoraka i evaluacija. Polaznici su utvrdili i usporedili učinkovitost raznih vrsta sredstava za higijenu ruku (sapun, dezinfekcijska sredstva), razvili vještinu izrade hranjivih podloga i vještinu mikroskopiranja, timski rad i rad u skupini. Usvojene su osnove znanstvene metodologije, tako da se postavi hipoteza, obrade i grafički prikažu rezultati razlikujući zavisnu i nezavisnu varijablu te primijenili interdisciplinarni pristup poučavanju, tako da se navedena tema povezuje sa znanjima iz različitih predmeta; primijenili formativno vrednovanje, tako da sudionici vrednuju svoj doprinos i doprinos ostalih sudionika u izvedbi i rezultatima projekta. Uključena područja STEM-a: biologija, kemija, fizika, matematika, znanost o okolišu, čovjek i zdravlje.

Cilj projekta
Jačanje kapaciteta uključenih organizacija civilnog društva iz sedam hrvatskih županija u svrhu provedbe aktivnosti popularizacije STEM-a među djecom, mladima i građanima.
Nadležno tijelo
Ured za udruge Vlade RH, putem javnog poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“ (UP.04.2.1.10)
Opis projekta
Na državnoj razini neadekvatno se pristupa znanstvenoj pismenosti, što ostavlja posljedice na naše gospodarstvo, demografiju i društvo u cjelini. Naši učenici postižu ispodprosječne rezultate prema PISA istraživanju u sva tri područja – nizak je interes mladih za STEM zanimanja što zbog nezainteresiranosti za samo područje što zbog toga što se samo područje čini previše kompleksno i nedostižno. Prema istraživanju Cedefop iz 2018. godine 65% mladih smatra da karijera u STEM području zahtijeva previše ulaganja u obrazovanje dok je 23% njih neodlučno o nastavku karijere u STEM području zbog njegove težine. Formalni obrazovni sustav ne uspijeva pravovremeno odgovoriti na promjene u društvu koje ovise o znanosti i tehnologiji zbog čega su kurikulumi zastarjeli te su učenici prepušteni entuzijazmu svojih profesora.
Predstavnici civilnog sektora (nastavno osoblje, zaposlenici, vodstvo, volonteri) iz Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke, Zadarske, Splitsko-dalmatinske, Međimurske i Brodsko-posavske županije uključeni u ovaj projekt unaprijedit će svoja znanja i vještine za provedbu programa popularizacije STEM-a, upoznat će se s primjerima dobre prakse, razvijat će nove metodologije za rad s krajnjim korisnicima te osmisliti i provesti konkretne aktivnosti s građanima.
Glavne aktivnosti projekta
U sklopu projekta partneri će ponuditi 20 tema za 100 višednevnih radionica i 10 tema za 60 jednodnevnih događanja koje će pilotirati na 3.000 djece i mladih. Također, provest će Makeathon, organizirati STEM piknik namijenjen popularizaciji STEM-a među građanima sa šireg riječkog područja i izgraditi STEM park i opremiti STEM laboratoriji koji će ostati kao trajni postavi usmjereni na popularizaciju STEM-a

Sadržaj objave isključiva je odgovornost korisnika. Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr

Možda vam se svidi i ovo ...