JEDINA SOLUCIJA U KONTINUITETU POSJEĆUJE OSNOVNE ŠKOLE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Sa željom da mladi što bolje ovladaju filmskim jezikom te da se u njima stvara ljubav prema filmu i filmskom stvaralaštvu, Jedina solucija, udruga za audiovizualnu umjetnost nastavlja provoditi izlaganja o oblicima filmskog zapisa u osnovnim školama diljem Zadarske županije.

U ponedjeljak 5. prosinca 2022., udruga je u već kontinuiranoj suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Zadarske županije treći put posjetila Osnovnu školu Stjepana Radića u Bibinjama, gdje je izlaganje održano učenicima 6. c razreda.

Dana 6. prosinca udrugu je ugostila i Osnovna škola Petar Zoranić u Stankovcima gdje je voditelj Luka Klapan na blok satu Hrvatskog jezika, u sklopu kulture i medija, učenicima 8. a i 8. b razreda održao izlaganje o temeljnim funkcijama svih pet osnovnih skupina oblika filmskog zapisa: stalnim svojstvima filma (kadar, okvir), položajima kamere (stanja, kutovi, planovi) zatim o slikovnim odlikama filma (crno-bijela tehnika, film u boji, mizanscena, kompozicija, osvjetljenje, objektivi), zvukovima (šumovi, glazba, govor) i montaži.

Ova inicijativa Jedine solucije, udruge za audiovizualnu umjetnost, da se mladima približi film i filmska kultura, sve više nailazi na dobru suradnju pa se posjeti osnovnim školama u Zadarskoj županiji i dalje dogovaraju.

Možda vam se svidi i ovo ...